ЦСМП - Смолян
Център за спешна медицинска помощ

Обява за свободни длъжности във ФСМП Смолян; ФСМП Златоград; ФСМП Девин; ФСМП Чепеларе и ФСМП Баните

Обява за свободни длъжности във ФСМП Смолян; ФСМП Златоград; ФСМП Девин; ФСМП Чепеларе и ФСМП Баните - Изображение 1

Прикачени документи

obiava za rabota-2023.pdf