ЦСМП - Смолян
Център за спешна медицинска помощ

ЦСМП Смолян обявява свободни работни места

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-СМОЛЯН

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЗА РАБОТА В ЦЕНТЪРА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- гр. СМОЛЯН И ПРИЛEЖАЩИТЕ МУ ФИЛИАЛИ В ОБЛАСТТА СЛЕДНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ :

 1. Лекари :  ФСМП Смолян – 2; ФСМП Златоград – 2; ФСМП Девин - 1.
 2. Мед. сестри : ФСМП Смолян – 1; ФСМП Златоград – 2; ФСМП Девин - 2.
 3. Парамедици : ФСМП Смолян – 1; ФСМП Неделино – 1.

Кандидатстващите за съответните длъжности трябва да отговарят на минимални изисквания за заемане на съответната длъжност, като представят необходимите за кандидатстване документи на служителя „Икон.,орг. на труда“ в администрацията на центъра на адрес : гр. Смолян, бул. България № 2 до 30.07.2020год.

За контакти на тел. 0301 62854.

Минимални изисквания за заемане на длъжност „Лекар“ :

 1. Образование – Висше
 2. Образователно – квалификационна степен – „Магистър”
 3. Професионална квалификация – „Лекар”
 4. Да не е лишаван от правото да упражнява професията си.
 5. Да притежава основни познания по спешна медицина, да познава спешните състояния и специфичните аспекти на спешната помощ.

Минимални изисквания за заемане на длъжност „Медицинска сестра“:

 1. Образование - висше.
 2. Образователно – квалификационна степен – „Бакалавър”.
 3. Професионална квалификация – „Медицинска сестра”.
 4. Да не е лишавана от правото да упражнява професията си.
 5. Да притежава основни познания по спешна медицина, да познава спешните състояния и специфичните аспекти на спешната помощ.

Минимални изисквания за заемане на длъжност „Парамедик“ :

1.Образование – средно

2.Професионална квалификация – „Парамедик“ , който притежава валидно свидетелство за категория “С” или по-висока от нея.

3.Трудов стаж – 2 /две/ години като професионален шофьор.

4.Техническа грамотност и познаване на инструкциите за експлоатация на комуникационната, навигационната и GPS-системата за връзка с РКЦ.

5.Да не е лишаван от правоуправление на моторно превозно средство за допуснати нарушения на Закона за движението по пътищата.

 1. Да притежава валидно удостоверение за психологическа годност.

 

публ. на 10.07.2020г.

ЦСМП Смолян обявява свободни работни места - Изображение 1

Прикачени документи

Обява