ЦСМП - Смолян
Център за спешна медицинска помощ

Втори търт с тайно наддаване по Наредба № 7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост

Втори търт с тайно наддаване по Наредба № 7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост - Изображение 1