ЦСМП - Смолян
Център за спешна медицинска помощ

Структурни единици

ЦСМП-Смолян е създаден с ПМС № 37 през 1994 г.

Центърът за спешна медицинска помощ е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа.

ЦСМП– Смолян обслужва територия от 3 193 км кв с население около 121 752 души, живущи в 242 населени места.