ЦСМП - Смолян
Център за спешна медицинска помощ

Структура

Административно–стопански сектор с Автокомплекс

Регионална кординационна централа (РКЦ)

9 филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП):

  • ФСМП Смолян - гр. Смолян
  • ФСМП Златоград - гр. Златоград
  • ФСМП Девин - гр. Девин
  • ФСМП Рудозем - гр. Рудозем
  • ФСМП Чепеларе - гр. Чепеларе
  • ФСМП Баните – с. Баните
  • ФСМП Доспат - гр. Доспат
  • ФСМП Мадан - гр. Мадан
  • ФСМП Неделино - гр. Неделино